Скандалната култура

8 минутно четиво |

Сравненията и критиката са необходими компоненти за изграждане на добре информирано мнение по културни теми. Нито една култура не съществува във вакуум. Съществуват стъпки на развитие, слаби страни и концентриране върху не толкова здравословни практики. Почти невъзможно е да се постигне прогрес в дадена сфера, без да бъдем обективно запознати със силните и слабите страни на дадено мислене или вярвания.

Критикуването на религията на Исляма идва на ум лесно за някои хора в Западния свят. За много други е невъзможно да изкажат несъгласие дори с някой аспект на религията и избират да следват мантрата “или с добро, или с нищо”. Така и двете настроения се превръщат в опасни гнезда на мълчание и разделение, тъй като са базирани на обобщения и крайности.

Реално, и двете страни имат право

Например, ако погледнем единствено стъпките на развитие: необходимостта от Ислям възниква в отговор на политическото положение на Саудитска Арабия през 7-ми век. Така, разчитайки силно на библейски препратки за божествени чудеса, Ислямът просъществува чрез изграждането на своя хронология от събития и личности. Постоянните дебати между Аврамистките религии са най-често за детайли, но в основата си, Ислямът се базира на една и съща човекопсихология като Юдаизма и Християнството. Може да се научи много за това при сравняване на религиите и тяхното развитие отвъд общите корени.

0,,15730305_401,00

На изображението: Жена с бурка и копие на свещения Коран в ръка

От друга страна следва контраст: физическите копия на Коран-а не бива да бъдат замърсявани. По тази причина книгата бива поставяна на пиедестал над замърсения под. Ако задълбаем дори повече, консервативните последователи на религията, например, по същата причина не позволяват и на жени да докосват книгата по време на техния менструален цикъл. Това е мощен пример, който е в ярък разрез със съвременния свят и модерна перспектива: идеята, че жените са нечисти заради биологичните функции на организма им е остаряла и безполезна идея, която трябва да бъде оставена в миналото, ако наистина се целим в това да постигнем равенство между половете. Разбира се, това е нещо, за което всяка една съвременна култура трябва да се бори, без да използва оправданието: “О, това се случва само там, такава им е културата.”

Можем ли да намерим златната среда?

Нишката между сравнението и критиката е образование, информираност. Тази нишка много често липсва в повечето скорошни дискусии върху Ислям. Мнозина се опитват да изградят тази нишка наново. В един от американските щати е обявен ден на благодарност към мюсюлманските граждани, представен така:

Американските мюсюлмани допринасят за образованието, науката, забавлението и медицината на национално и световно ниво. За съжаление, мюсюлманското общество е било преди, и все още е, мишена за дискриминация, обиди и насилие.

Това се оказва събитие, което изпъква на фона на типичните реакции в медиите, които са изпълнени предимно с критика, без дори минимално разбиране или контекст. Друг подобен пример е скорошното етикиране на Филипините като нация от терористи. В самата държава живеят над 74 милиона католици, още 5 милиона “други” християни, 4 милиона необвързани с никоя религия и малко над 5 милиона мюсюлмани.

Означава ли това, че тероризма не е проблем на територията на Филипините?

Разбира се, че не. Островите страдат от политически манипулации, бедност и религиозен екстремизъм. Същевременно обаче, директните нападки към нацията, че е съставена от терористи, демонстрира единствено нивото на необразованост и небрежност при дискутиране на проблеми на световно ниво. Винаги е по-лесно да се критикува смело, отколкото да се направи балансирана оценка в политически, икономически и исторически контекст на страната.

За религознание в училище

На изображението: Колаж с различни религиозни символи

За да се облекчи тази наклонност да осъждаме другите на базата на собствената си предубеденост, мнозина предлагат увеличаване на религиозното образование в училище. Трябва обаче да се подчертае, че подобни уроци не бива да целят идоктринирането на ученици, което се получава най-често, когато човек изучава и задълбава в нещо, което познава и вече вярва.  Това означава, че тези уроци няма как да бъдат преподавани от свещеници или в църква, както беше преди в България при допълнително избираемите часове по религия.

Колкото и това да върви срещу интуицията на много родители в България, разбирането на културни и религиозни различия не е възможно, ако само изучаваме местни такива. Културното наследство така или иначе упражнява натиск върху младите хора, без да уточняваме дали този натиск е винаги здравословен. Да се образоваш относно историята, вярванията и традициите на някой друг е средство, чрез което да внесем повече толерантност и разбиране между различни, но силно вярващи хора.

Винаги ще ги има тези, които ще се противят на подобна идея. Те може да чувстват собствените си ценности застрашени, ако допуснат децата им да се образоват относно практиките в Исляма, например. Мнозина биха почувствали, че застрашаваме собствената си култура, когато внасяме елементи от чужда или я правим приемлива и достъпна за най-уязвимите хора в обществото – учениците.

Дали е правилно да осъждаме по подобен начин друга култура е отделна тема, но нито един отговор не би отхвърлил факта, че много хора наистина имат подобни опасения и това създава неудобство и напрежение. Съответно, на тези притеснения трябва да бъде отговорено, без да бъдат отхвърляни като абсурдни или крайни. След като страховете битуват в общественото мнение, работата на всички академици, специалисти, журналисти и учители е, чрез повече и добре издържана информация, да внесат разбиране и да облекчат подобни тревоги.

Ще ги има и хората, които напълно категорично ще отхвърлят идеята, основно защото не можем да очакваме подобни практики от “другите”. Защото в никоя мюсюлманска държава, например, никой не е тръгнал да се опитва да образова местните хора на чужда религия и култура.

16916_742055779256525_2601041152048167042_n

На изображението: Човек, метафорично осветен от знанието, съдържащо се в книга

Ако ще предизвика такава обществена реакция, тогава защо?

Всички подобни опасения са уместни. Но живеем в свят, в който (поне ние) държим да се облагодетелстваме от възможностите за глобализация – пътувания, културен и бизнес обмен. Съответно, постигането на ниво на толератност би било полезно за нас, независимо от това дали други страни го прилагат.

Скандалната религия

В различни моменти от човешката история позицията на “скандална” е била заемана от много религии. Но паметта ни е къса, а скорошните брутални събития избутват на преден план тази,  която бива използвана като оправдание за екстремните и фанатични вярвания на малка група от жадни за власт хора.

Реалистично погледнато, отвъд стереотипите и обобщенията, стои една богата религия с много нюанси, която е била асимилирана успешно в много държави по света и се практикува мирно до ден днешен. Също както Християнството, също както Юдаизма, също както Будизма и Индуизма, Ислямът е много по-различен във Франция, отколкото в Пакистан или някои части на Америка. Това е очакван феномен и би трябвало да бъде повод за радост, отколкото за заклеймяване. А местните проблеми и нездравословни крайности трябва да бъдат адресирани, но не защото става въпрос за Ислям, а защото са радикални и вредни са обществото, независимо върху коя вяра паразитират.

Може би тези идеи по-горе, за преподаване на религознание и толерантностса прекалено смели, особено сега. Но простете за радикалната идея да научим повече за тези, които мразим. И то навреме, преди да станем толкова невежи и нетолерантни, колкото ни се струват те спрямо нашата култура и западни разбирания.


За повече по темата от същия автор виж:


◊ Препратки:

От новинарски сайтове – в текста.

◊ Източници:

Материалът е частично базиран на статия от Big Think.

Фейсбук Коментари

Коментара

Leave a Reply